نخستین مراسم تجلیل از پیشکسوتان و تلاشگران استاندارد و کیفیت
نخستین جشنواره هفت سین آراستگی
دویست و چهارمین کمیسیون استاندارد مدیریت کیفیت استاندارد هفت سین آراستگی
برگزاری مجمع
18 آذر ماه 1395
دومین سمینار معرفی جشنواره سازمان آراسته واستاندارد
برگزاری مجمع
18 آذر ماه 1395
برگزاری مجمع
1 دی 1395
برگزاری مجمع
18 آذر ماه 1395
نخستین سمینار معرفی جشنواره سازمان آراسته و استاندارد
برگزاری مجمع
1 دی 1395
نخستین سمینار معرفی جشنواره سازمان آراسته و استاندارد
نخستین سمینار معرفی جشنواره سازمان آراسته و استاندارد
برگزاری مجمع
18 آذر ماه 1395
دومین سمینار معرفی جشنواره سازمان آراسته واستاندارد
دومین سمینار معرفی جشنواره سازمان آراسته واستاندارد
انجمن علمی استاندارد ایران
© 2018 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ بوده و متعلق به انجمن علمی استاندارد ایران می باشد.

Search